Použitie

a. Použitím www.asfo.store Užívateľ implicitne predpokladá, že si prečítal, porozumel a súhlasil s Pravidlami ochrany osobných údajov a Zmluvnými podmienkami uvedenými v tomto dokumente.

b. Užívateľ je zodpovedný za udržiavanie svojich osobných údajov vždy kompletných, autentických a aktualizovaných. Sousa Torres SA Pharmacy nezodpovedá ani nemôže byť považovaná za zodpovednú za akékoľvek informácie prenášané používateľmi.

c. Používanie webovej stránky Sousa Torres Pharmacy znamená, že používatelia predpokladajú, že majú zákonný vek na využívanie všetkých služieb, že sú spôsobilí hlavne na nakupovanie a uskutočňovanie platieb na nich, ako aj na zodpovednosť a právne pripísateľnosť za všetky svoje činnosti na webovej stránke a prostredníctvom nej.

d. Užívateľ sa zaväzuje používať www.farmaciasousatorres.com webová stránka výlučne na účel, ktorý je určený, a prostredníctvom dostupného rozhrania a nástrojov, bez toho, aby sa ich snažili používať nevhodným spôsobom, prostredníctvom alebo na nezákonné ciele.

e. Lekáreň Sousa Torres si vyhradzuje právo zabrániť použitiu služieb alebo funkcií, ako aj blokovať a odstraňovať osobné údaje na základe upozornenia, v prípade nedodržania právnych podmienok alebo nesprávneho správania zo strany používateľa, ako aj nahlásiť prípadné nezákonnosti. prípadne protiprávne konanie voči príslušným orgánom.

Profesionálne poradenstvo

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke alebo akékoľvek informácie poskytnuté našimi spolupracovníkmi telefonicky, e-mailom, faxom, listom alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom majú výlučne obchodný cieľ informovať a pomáhať klientovi pri nákupoch, nikdy neodmietať odborné alebo lekárske poradenstvo, ak je to použiteľné.

Informácie o výrobku

Obrázky produktov na našich webových stránkach nemusia byť úplne rovnaké ako produkty dodané klientovi. Informácie o výrobkoch poskytuje výrobca, preto nezodpovedáme za informácie, ktoré máme k dispozícii.

Vypredané

V prípade dočasného vypredania zásob bude objednávka klienta pozastavená, kým nebude možné jej dodanie spracovať. V takom prípade bude klient informovaný doporučeným e-mailom. V prípade, že vaša objednávka obsahuje produkty okamžitej a okamžitej dostupnosti, môžete objednávku rozdeliť. Ak to chcete urobiť, kontaktujte náš Zákaznícky servis, aby obe objednávky boli doručené osobitne.

Špeciály a poukážky

Môžete pravidelne nájsť na www.asuafarmaciaonline.pt ukladajte špeciály a poukazy uvedené na webovú stránku.

Pravidlá používania poukážok:

• Môžete použiť iba jeden na nákup;

• Pri vkladaní kódu poukážky do nákupného košíka sa objavia ďalšie pokyny (správy);

• Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte náš Zákaznícky servis.

 

www.asuafarmaciaonline.pt obchod si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje špeciálne ponuky a pravidlá týkajúce sa poukážok.

DPH a ceny

Ceny produktov na našom webe zahŕňajú DPH. Nákupy klientov mimo Európskej únie nepodliehajú DPH. V závislosti od produktov a oblasti dodávky môže byť potrebné účtovať ďalšie poplatky za poštovné. Ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kupovanie a predávanie

a. Všetky nákupné, dodacie, platobné a vratné podmienky objednávok zadaných používateľom prostredníctvom webovej stránky ASFO sú opísané na internetovej stránke Ako objednaťNákup liekovOdosielanie objednávokspôsob platby a Zrušenie, výmena a vrátenie Dokumenty. 

b. Sousa Torres Pharmacy sa zaväzuje, že sa bude neustále usilovať o čo najpresnejšie a najaktuálnejšie aktualizovanie všetkých uvedených informácií na webovej stránke, najmä cien, funkcií, spôsobov dodania a platby, popisov, prezentácií alebo iných. Bez ohľadu na to sa môžu dočasne vyskytnúť neočakávané chyby, ako sú dočasné zmeny v servisných podmienkach, závady alebo iné chyby, náhle kolísanie cien dodávateľov, zlyhania počítača alebo zásah neznámych faktorov do lekárne Sousa Torres.

c. Vždy, keď vyššie uvedené chyby alebo iný zásah do procesu objednávky uskutočneného používateľom alebo do nevybavených objednávok, najmä pri zmene konečnej ceny a dodacích alebo platobných podmienok, bude Sousa Torres Pharmacy priamo kontaktovať používateľa, len čo bude e-mailom alebo telefonicky ich možno informovať a vysvetliť tieto zmeny a posúdiť prijatie nových podmienok.

d. Spoločnosť Sousa Torres Pharmacy žiada užívateľa o nahlasovanie prípadných chýb, ktoré by sa mohli vyskytnúť, ako aj o zaslanie návrhov alebo spätnej väzby prostredníctvom e-mailu (info@asuafarmaciaonline.pt) alebo prostredníctvom akýchkoľvek iných kontaktných prostriedkov uvedených na webových stránkach, na ktoré budeme snažte sa odpovedať čo najprimeranejším spôsobom a čo najskôr.

Ukončenie dohody

Neprijatie týchto Podmienok používania znamená ukončenie používania webovej stránky Sousa Torres Pharmacy, pretože registrovaní používatelia môžu zrušiť svoju účasť a následné prijatie podmienok odstránením svojho osobného účtu, ako je to uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.